Tính Năng Thị Trường Chuyển Nhượng

Mẹo nhỏ: Các cầu thủ xuất hiện trong thị trường chuyển nhượng sẽ phụ thuộc vào cầu thủ HLV đang sở hữu.

  • HLV đạt cấp độ 5 sẽ mở "Thị Trường Chuyển Nhượng"
  • Thị Trường Chuyển Nhượng là nơi HLV có thể dùng tiền euro để mua cầu thủ.
  • Thị trường chuyển nhượng mỗi lần làm mới ra 6 cầu thủ. Mỗi 6 tiếng người chơi sẽ có 1 lần làm mới miễn phí, nếu không dùng thì số lần tích lũy nhiều nhất là 3 lần. Nếu dùng hết số lần miễn phí có thể dùng KC làm mới.
  • Có thể mở thêm các ô chuyển nhượng khi tăng cấp Tuyển Trạch Viện tại Khu Liên Hợp.