Tàng Bảo Đồ

Giang hồ tương truyền, năm xưa có một vị tướng quân thân kinh bách chiến, đánh Đông dẹp Bắc chưa một lần bại, hùng binh vô số, tài phú vô song. Tuy nhiên anh hùng có lúc sa cơ, do bị gian thần hãm hại nên rơi vào hiểm cảnh, trước lúc tử chiến đã đưa cho cận vệ thân tín nhất 3 tấm bảo tàng đồ cất giữ toàn bộ báu vật và tài phú cả đời y chinh phục....

Gần đây nghe nói ở nơi sâu nhất của Địa Lao xuất hiện dấu vết liên quan bảo tàng đồ. Anh hào khắp nơi rủ nhau tìm rõ thực hư, thiên hạ bắt đầu dấy lên cơn sóng gió.

Mảnh Tàng Bảo Đồ

 • Nhân sĩ tham gia các sự kiện hoặc tính năng Vượt Địa Lao sẽ nhận được các loại Mảnh Tàng Bảo Đồ.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Có thể sử dụng Mảnh Tàng Bảo Đồ để ghép thành Bản Đồ Bảo Tàng tương ứng.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Có 3 loại Bản Đồ Bảo Tàng: Chung Nam Đạo, Cao Xương Lăng Tây Hạ Cung.
 • Bản đồ khác nhau sẽ mở ra các bảo tàng có số lượng & phẩm chất phần thưởng khác nhau.

Đào Bảo Tàng

 • Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 44 trở lên.
 • Sử dụng Bản Đồ Bảo Tàng để bắt đầu vào giao diện Tàng Bảo Đồ.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Trong giao diện Tàng Bảo Đồ:
  • Đạo cụ hiếm: Danh sách vật phẩm hiếm nhất của loại Bảo Tàng đang sử dụng.
  • Thưởng Tàng Bảo Đồ này: Danh sách vật phẩm thưởng trong lần tầm bảo này. Có thể dùng Vàng để tạo mới phần thưởng.
  • Bắt đầu: Sau khi tạo mới được phần thưởng như ý, nhấn vào nút Bắt đầu để tầm bảo.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Lưu ý:
  • Sau khi bắt đầu tầm bảo sẽ không thể tạo mới phần thưởng.
  • Tầm bảo được 1/2 số rương sẽ yêu cầu sử dụng Vàng để tiếp tục.
  • Sau khi nhận hết phần thưởng Tàng Bảo Đồ sẽ biến mất.
  • Mỗi Tàng Bảo Đồ sau khi ghép có thời hạn sử dụng là 3 ngày, sau khi kết thúc thời gian sẽ tự biến mất.