Vật phẩm Shop Tổng Hợp

Các Huấn Luyện Viên có thể dùng Kim Cương để mua các vật phẩm bên dưới trong shop Tổng Hợp.

CÁC VẬT PHẨM TRONG SHOP TỔNG HỢP
Phần thưởngHình ảnhGhi chú
Quà Vàng Mỗi ngày chỉ được mua 1 lần, được 10 triệu vàng, tạo mới lúc 5h mỗi ngày
Quà Vitamin Mỗi ngày chỉ được mua 1 lần, được 30 vitamin, tạo mới lúc 5h mỗi ngày
Quà Vé Quét Đổi được 30 vé quét
Tăng Giới Hạn CT Tăng số cầu thủ giới hạn của đội bóng
Túi EXP-Cao Được 12 bình EXP-Cao, mỗi bình tăng 4000 EXP
Túi EXP-Siêu Được 12 bình EXP-VIP, mỗi bình tăng 12000 EXP
Túi Trang Bị A

Mở ngẫu nhiên nhận áo hoặc giầy cấp A

Túi Huy Chương A

Mở ngẫu nhiên nhận huy chương cấp A

Túi Thức Ăn A

Mở ngẫu nhiên nhận thức ăn cấp A

Túi Trang Bị S

Mở ngẫu nhiên nhận áo hoặc giầy cấp S

Túi Huy Chương S

Mở ngẫu nhiên nhận huy chương cấp S

Túi Thức Ăn S

Mở ngẫu nhiên nhận thức ăn cấp S

Túi Trang Bị SS

Mở ngẫu nhiên nhận áo hoặc giầy cấp SS

Túi Huy Chương SS

Mở ngẫu nhiên nhận huy chương cấp SS

Túi Thức Ăn SS

Mở ngẫu nhiên nhận thức ăn cấp SS

Quà Vé Rút x1 Được 1 lần rút trong chiêu mộ
Quà Vé Rút x10 Được 10 lần rút trong chiêu mộ