Làm thế nào để mạnh hơn?

Mẹo nhỏ:

- Trong thị trường chuyển nhượng, hãy chú ý những cầu thủ có biểu tượng "Cặp Bài Trùng", "Bộ Cầu Thủ". Cầu thủ đó có thể giúp cầu thủ trong đội hình chính của các HLV mạnh lên rất nhiều.

- Cân nhắc thật kỹ trước khi bán những cầu thủ có biểu tượng "Thư" trên thẻ, vì những cầu thủ đó sau này sẽ được dùng để thu thập các cầu thủ cấp cao hơn.

1. Tăng cấp & Tăng bậc cầu thủ

  • Có thể sử dụng các bình EXP để tăng cấp cầu thủ
  • Khi cầu thủ tăng cấp đến mức tối đa + mặc đủ trang bị có thể tiến hành tăng bậc, cầu thủ tăng bậc thành công sẽ học được kỹ năng mới.

2. Tăng kỹ năng cầu thủ & kích hoạt cặp bài trùng

  • Cầu thủ bậc 2 trở lên có thể thông qua training (huấn luyện) để tăng thêm điểm kỹ năng, mỗi ngày sẽ có 4 lượt training miễn phí. Ngoài ra VIP 3 trở lên có thể dùng kim cương để tăng trực tiếp (50 kim cương/điểm skill).
  • Ngoài ra đừng quên kích hoạt cặp bài trùng, vì kỹ năng này giúp cho cầu thủ tăng toàn bộ điểm thuộc tính. Hãy cố gắng tìm ra cầu thủ ăn ý với cầu thủ chủ lực của mình nhé.

3. Đột phá cầu thủ

  • Cầu thủ bậc 4 trở lên có thể tiến hành đột phá, khi đột phá sẽ cần thẻ của chính cầu thủ (cùng tên, cùng phẩm chất) đó làm nguyên liệu.
  • Mỗi lần đột phá sẽ giúp cần thủ tăng rất nhiều điểm năng lực, tùy theo cấp bậc của cầu thủ A-S-SS-SSS mà số lần đột phá khác nhau, lần lượt là: 2-3-4-5
  • Mỗi lần đột phá thành công sẽ tăng thêm giới hạn điểm kỹ năng của cầu thủ.

4. Bồi dưỡng cầu thủ

  • Cầu thủ bồi dưỡng cần phải có Vitamin (có thể mua trong SHOP hoặc Ladder Tournament).
  • Mỗi cầu thủ tùy theo phẩm chất (A-S-SS-SSS) mà sẽ có điểm tiềm năng khác nhau, khi sử dụng vitamin có thể giúp cầu thủ chuyển những điểm tiềm năng này vào các thuộc tính của mình, giúp tăng rất nhiều năng lực.
  • Khuyến khích nên sử dụng bồi dưỡng nhiều lần để đạt hiệu quả cao hơn.

5. Chiêu mộ cầu thủ

  • Chiêu mộ cầu thủ sẽ có xác suất nhận được cầu thủ có phẩm chất cao từ S trở lên.
  • Khi chiêu mộ 10 lần chắc chắn ít nhất nhận được 1 cầu thủ S, mỗi lần chiêu mộ sẽ nhận được điểm may mắn (xem ở góc bên trái). Điểm may mắn càng cao thì xác suất chiêu mộ cầu thủ SS càng cao.

6. Kích hoạt bộ cầu thủ

  • Cầu thủ từ cấp A trở lên đều sẽ có một bộ cầu thủ riêng của mình, khi thu thập đủ các cầu thủ trong bộ thì cầu thủ chính sẽ được tăng thêm rất nhiều thuộc tính.