Hướng Dẫn Thay Đổi Huy Hiệu

Việc thay đổi huy hiệu là hoàn toàn miễn phí.

Để Thay Đổi Huy Hiệu trong game Ngôi Sao Bóng Đá 360mobi , các Huấn Luận Viên làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào giao diện “Thêm” bên trái màn hình.

Bước 2: Ấn chọn “Thiết Lập”.

Bước 3: Ấn chọn “Sửa Huy Hiệu”.

Bước 4: Ấn chọn “Viền” để thay đổi Viền Huy Hiệu.

Ấn chọn “Màu” để thay đổi Màu Huy Hiệu.

Ấn chọn “Hoa Văn” để thay đổi Hoa Văn Huy Hiệu.

Ấn chọn “Khẩu Hiệu” để thay đổi Khẩu Hiệu Huy Hiệu.