Hướng Dẫn Cập Nhật Thông Tin Tài Khoản

Để đảm bảo tài khoản của các HLV được bảo vệ một cách tốt nhất, đồng thời phù hợp với quy định mới của Chính Phủ. Liên Đoàn 360mobi xin phép được hướng dẫn các HLV cách cập nhật thông tin để bảo vệ tài khoản như sau:

Cập nhật trên trang Web

Bước 1: truy cập vào trang https://id.zing.vn

Bước 2: tiến hành đăng ký các thông tin theo quy định

Bước 3: xác nhận thông tin

Cập nhật trực tiếp trong trò chơi

Bước 1: bấm vào nút CSKH trong trò chơi

Bước 2: bấm vào nút cập nhật thông tin tài khoản

Bước 3: cập nhật thông tin theo quy định