Huấn Luyện - Training

Mẹo nhỏ: HLV đạt VIP 6 trở lên có thể quét nhanh để hoàn thành mức training hoàn hảo, nhanh chóng giúp cầu thủ tăng 2 điểm kỹ năng

1. Giới thiệu

  • Huấn Luyện là một tính năng đặc sắc của Ngôi Sao Bóng Đá Mobasaka. Tham gia Huấn Luyện sẽ giúp gia tăng cấp độ kỹ năng của các cầu thủ có trong đội hình.
  • Tính năng Huấn Luyện bao gồm:
   • Sút Bóng - Tiền Đạo
   • Tâng Bóng - Tiền Vệ
   • Đuổi Theo Cắt Bóng - Hậu Vệ
   • Cứu Bóng - Thủ Môn

2. Điều kiện

  • Huấn Luyện Viên phải đạt Lv:12 trở lên sẽ mở tính năng Huấn Luyện.
  • Từ giao diện chính, các Huấn Luyện Viên chọn: Ra Sân -> Huấn Luyện (Training) để mở giao diện tính năng Huấn Luyện.
  • Mỗi ngày chỉ được tham gia Huấn Luyện 4 lần (tạo mới lúc 05:00).
  • Các cầu thủ đạt Bậc 2 trở lên mới có thể tham gia Huấn Luyện.

3. Hướng dẫn

  • Sút Bóng - Tiền Đạo:
   • Sút vào 5 quả => tăng 1 điểm kỹ năng ngẫu nhiên
   • Sút vào 10 quả => tăng 2 điểm kỹ năng nhẫu nhiên
   • Sút hụt 3 quả kết thúc huấn luyện
  • Tâng Bóng - Tiền Vệ:
   • Tâng 10 lần => tăng 1 điểm kỹ năng ngẫu nhiên
   • Tâng 30 lần => tăng 2 điểm kỹ năng ngẫu nhiên
   • Tâng hụt 3 lần kết thúc huấn luyện
  • Đuổi Bóng - Hậu Vệ:
   • Cắt bóng trong 8 giây => tăng 1 điểm kỹ năng ngẫu nhiên
   • Cắt bóng trong 6.5 giây => tăng 2 điểm kỹ năng ngẫu nhiên
   • Thất bại 3 lần kết thúc huấn luyện.
  • Cứu Bóng - Thủ Môn:
   • Cứu bóng 3 lần => tăng 1 điểm kỹ năng ngẫu nhiên
   • Cứu bóng 6 lần => tăng 2 điểm kỹ năng ngẫu nhiên