Các Cấp Bậc VIP

CÁC CẤP BẬC VIP TRONG NGÔI SAO BÓNG ĐÁ MOBASAKA

CẤP VIPTỔNG KIM CƯƠNG NẠP TÍCH LŨYTỔNG TIỀN NẠP TÍCH LŨY (VND)
1 60 15.000
2 360 90.000
3 960 240.000
4 2.040 510.000
5 3.600 900.000
6 6.840 1.710.000
7 12.600 3.150.000
8 24.000 6.000.000
9 48.000 12.000.000
10 102.000 25.500.000
11 204.000 51.000.000
12 400.000 100.000.000
13 700.000 175.000.000
14 1.000.000 250.000.000
15 1.400.000 350.000.000
16 1.800.000 450.000.000